DE-FLUID 33 

POPIS

DE-FLUID 33 je bezbarvý, synteticky vyrobený uhlovodík pro elektroerozivní obrábění kovů.

 Produkt je absolutně bez zápachu a vyznačuje se vysokým stupněm čistoty, vynikající oxidační stabilitou a dobrou snášenlivostí s pokožkou. Díky jeho úzkému destilačnímu rozpětí jsou ztráty odparem při procesu obrábění relativně nízké. Na základě velmi nízkého obsahu aromátů je DE-FLUID 33 toxikologicky prakticky nezávadný.

 DE-FLUID 33 má následující technické přednosti: 

·       nízká viskozita pro optimální chladící a smývací efekt

 

·       bezproblémová filtrace v současných filtračních systémech

 

 

·       optimální a rovnoměrné opotřebení 

.       optimální a rovnoměrné opotřebení elektrody

 

·       vysoká přesnost rozměrů a tvaru při vysoké kvalitě povrchu

 

 POUŽITÍ

DE-FLUID 33 se používá převážně k elektrojiskrovému obrábění dílů pro výrobu nástrojů a forem, ale také pro výrobu tvarově komplikovaných dílů. DE-FLUID 33 slouží také jako univerzální dielektrikum pro hrubování a obrábění na čisto. 

DE-FLUID 33 se používá při elektrojiskrovém obrábění ve strojích známých výrobců.

    

 

   

 

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

DE-FLUID 33

 

 

 

Vzhled

světlý

jako voda

vizuálně

Hustota při 15 °C

kg/m3

785

DIN 51 757

Kinematická viskozita při     20°C

                                           40°C

mm2/s

2,6

1,9

DIN 51 562

Bod vzplanutí (Pensky Martens)

°C

80

DIN 51 758

Bot tuhnutí

°C

-63

DIN ISO 3016

Destilační rozsah      začátek

                                 konec

°C

°C

200

255

DIN 51 751

Průrazné napětí

kV/2,5mm

32

DIN 57 370 díl 1

Elektrická vodivost

pS/m

<10

DIN 51 412 díl 2

Obsah aromátů

hmot. %

<0,02

UV-absorpce

Třída nebezpečnosti

A III

DIN 51 758