CYLESSO 1500

POPIS 

Vysoce viskózní válcový olej CYLESSO je formulovaný pouze na bázi ropných frakcí, bez přísady mastných olejů. Je určený především pro mazání parních strojů.  

Tento produkt se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

 ·       Vynikající termická stabilita a dobré

       mazací schopnosti

·       Nepatrná tvorba zbytků a malá

       odpařivost

·       Schopnost bez problémů odloučit

       vodu.

 ·       Neemulguje.

 ·       Teplotní rozsah použití do 380 °C

 Válcový olej CYLESO patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě.

 POUŽITÍ 

Olej CYLESO 1500 je určený především pro mazání kluzných vodících částí parních strojů, které jsou v přímém styku s párou a pro mazání parních motorů.

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

Zkušební metoda

 

CYLESSO 1500

 

 

 

 

Kinematická viskozita

při   40 °C

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

1550

63

 

DIN 51 562, část 1

 

Viskozitní idex

 

91

DIN ISO 2909

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

935

DIN 51 757

 

Bod vzplanutí (Clev.)

°C

320

DIN ISO 2592

 

Bod tuhnutí

°C

-9

DIN ISO 3016

 

Popel oxidový

g/ 100 g

0,05

DIN EN 7

 

Neutralizační číslo

mg KOH / g

0,15

DIN 51 558, část 1

 

Koroze na mědi

Stup. koroze

1-100 A3

DIN 51 759

 

Obsah asfaltenů

% hm

< 0,05

DIN 51 595

 

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

 

Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku

% hm

4,3

DIN 51 551

 

ISO viskozitní klasifikace

ISO VG

1 500

DIN 51 519