ESSO COMPRESSOR OIL RS

VDL 32,46,68

POPIS 

ESSO COMPRESSOR OIL RS VDL 32, 46, 68 jsou plně syntetické  kompresorové oleje formulované na bázi polyalfaolefinů. Byly vyvinuty speciálně pro použití v rotačních kompresorech, mezi něž paří např. šroubové kompresory chlazené nastřikováním oleje. V těchto zařízeních zabezpečuje mazivo především odvod tepla vznikajícího kompresí, ale současně i utěsnění kompresního prostoru a mazání ložisek i konstrukčních prvků přenášejících zatížení. 

ESSO COMPRESSOR OIL RS se vyznačují následujícími charakte-ristickými vlastnostmi:

·       Oxidační stabilitou a malým sklonem k tvorbě koksu:

Syntetický základový olej ve spojení se speciálními antioxidanty pro-půjčují ESSO COMPRESSOR OIL RS vynikající odolnost proti oxidaci a zanedbatelný sklon k tvorbě koksu, které zvláště v případě termicky velmi zatížených šroubových kompresorů zabraňují ucpání odlučovačů olejů ze vzduchu (Coalescer Bloking).  

·       Dlouhou životností / prodlou-ženými intervaly výměny:

Jak bylo prokázáno v provozních podmínkách, vynikající oxidační stabilita a malý sklon k tvorbě koksu ve srovnání s konvenčními kompresorovými oleji na bázi ropných surovin umožňují delší nepřetržitý provoz i prodloužené intervaly výměny oleje.

 

 ·       Schopností zabránit opotřebení přenášet zatížení:

Vysokotlaká aditiva obsažená v oleji ochraňují účinně ložiska a konstrukční prvky kompresorů přenášející zatížení před opotřebením.

 ·       Malým sklonem k tvorbě pěny

Speciální aditiva potlačují velmi efektivně tvorbu pěny také při intenzivní recirkulaci oleje. 

·       Dobrou ochranu proti korozi

Součásti kompresoru, které jsou v kontaktu s olejem, jsou účinně chráněny inhibitory koroze.

 ·       Dobrou snášenlivostí s těsnícími materiály

Běžné těsnící materiály a hmoty používané pro výrobu hadic nejsou olejem poškozovány a proto jejich použití není působením oleje nijak omezeno.

 Použití:

Použití ESSO COMPRESSOR OIL RS je preferováno u rotačních kompresorů, např. :

·       Šroubových kompresorů

·       Lopatkových kompresorů

 Kvalitativní standarty:

 ESSO COMPRESSOR OIL RS 32, 46 a 68 splňují požadavky DIN 51 506 VD-L a je povoleno jejich použití pro kompresory

 Povolení:

·       ATLAS COPCO (typ GA,GR, XR a XRH)

·       KAESER (jen ISO VG 46 a 68)

·       ATMOS Chrást u Plzně

 

Provozní pokusy s ESSO COMPRESSOR OIL RS 46 na kompresorech firmy Boge po 15.000 provozních hodinách prokázaly, že nedošlo k zhoršení vlastností oleje nebo negativnímu působení na kompresor.

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

Zkušební metoda

 

ESSO COMPRESSOR OIL RS

 

 

32

 

46

 

68

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

5,7

31

 

7,2

44

 

10

67

 

DIN 51 562, část 2

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

840

840

850

DIN 51 757

 

Bod vzplanutí

°C

220

230

232

DIN ISO 2592

 

Bod tuhnutí

°C

-57

DIN ISO 3016

 

Stanovení nerozpustných látek

g / 100 g

< 0,03

 

DIN 51 592

 

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 -A

0 - B

DIN 51 585, postup A

 

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 - 100 A 3

DIN 5 759

 

Destilační zbytek  po oddestilování 80% oleje podle DIN 51 356, Conradsonův karbonizační zbytek

Kinematická viskozita při 40°C

 

 

 

% hm

mm2/s

 

 

 

0,09

83

 

 

 

 

0,06

93

 

 

 

0,11

200

 

 

 

DIN 51 551

DIN 51 562

 

Conradsonův karbonizační zbytek po stárnutí za přítomnosti vzduchu a oxidu železa

 

% hm

 

0,38

 

0,55

 

0,35

 

DIN 51 352, část 2

 

Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C

min

1

1

1,5

DIN 51566

 

Deemulgační schpnost

při 54 °C

min

35

35

35

DIN 51 599

 

Pěnivost                  S1

                                S2

                                S3

ml

ml

ml

< 10 / 0

< 10 / 0

< 10 / 0

 

DIN 51 354, část 2

 

ISO - viskozitní klasifikace

ISO VG

32

46

68

DIN 51 519

 

Označení

 

VDL 32

VDL 46

VDL 68

DIN 51 506