BEACON 325

POPIS

BEACON 325 je světlé speciální plastické mazivo určené k mazání strojních součástí, zvláště pokud jsou provozovány při extrémně nízkých teplotách.

 Je formulován na základě litného zpevňovadla a syntetického oleje.

 BEACON 325 se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

 ·  Tekutostí za nízkých teplot:

Vynikající tekutost maziva za nízkých teplot souvisí s použitím speciálně zvoleného syntetického základového oleje. Tím je i při teplotě -60 C zajištěna jeho plná funkčnost.

 ·  Stabilitou při hnětení:

Při velkém mechanickém namáhání  zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu.

·  Nízkou odpařivostí:

 Přestože viskozita základového oleje použitého k formulaci maziva je nízká, jeho ztráty odpařením jsou nepatrné. Z tohoto důvodu může být BEACON 325 použit až do provozní teploty 120 C.

 ·  Odolností proti oxidaci:

BEACON 325 se vyznačuje velmi dobrou oxidační stabilitou. Může být proto použit i jako dlouhodobá mazací náplň.

 ·  Odolností proti působení vody a korozi:

BEACON 325 je odolný proti působení vody. Mazané části strojů velmi dobře chrání proti korozi

 

 ·  Biologickou odbouratelností:

BEACON 325 je biologicky rychle dobouratelný. Podle testu CEC L-33-T 82 se za 21 dní odbourá 96% maziva.

 BEACON 325 je značkovým produktem mezinárodní organizace ESSO a je k dispozici na celém světě.

 POUŽITÍ

 BEACON 325 lze použít v rozmezí teplot –60 až +120 C.

 Je vhodný především pro mazání:

 ·    Valivých a kluzných ložisek nebo jiných kluzných ploch, které jsou provozovány při extrémně nízkých teplotách, např. ve strojích, agregátech a dopravních zařízeních sloužících k výrobě a skladování hluboce mraženého zboží.

 ·    Miniaturních ložisek, např. malých elektromotorů a elektronických součástek i jako celoživotní náplň.

 ·       Přístrojů. 

Kvalitativní standardy:

 BEACON 325:

·    Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KE 2 K -60.

·    Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KE 2  K –60.

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

BEACON 325

 

 

 

NLGI - konzistenční stupeň

 

2

DIN 51 818

Penetrace po prohnětení

0,1 mm

285

DIN ISO 2137

Teplotní rozsah použití

°C

-60 až +120

DIN 51 825

Zpevňovadlo

 

Litné mýdlo

 

Teplota skápnutí

°C

195

DIN ISO 2176

Odolnost proti vodě

St. hodnocení při zkušební teplotě

1-90

1-40

DIN 51 807, část 1

DIN 51 807, část 2

Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A/ 1500/ 6000-100

F10 h

F50 h

160

228

DIN 51 821

Zkouška životnosti, 10 000 Upm

při 121  °C

h

1500

ASTM D 3336

Točivý moment při teplotě -54 °C

 Počáteční moment

Provozní moment

 

mN.m

mN.m

 

290

18

 

ASTM D 1478

Tlak tečení při -20 °C/ -40  °C

mbar

350/800

DIN 51 805

Ztráta odpařením, 22h při 121 °C

% hm

1,0

ASTM D 972

Biologická odbouratelnost

%

> 90

CEC L-33-T 82

Odolnost proti oxidaci

    Pokles tlaku po 100 h při 100 °C

 

kPa

 

20

 

DIN 51 508

Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test)

Stup. koroze

0 a 0

DIN 51 802

Obsah pevných mechanických nečistot   větších než 25 µm

mg/ kg

< 20

DIN 51 813, část 1

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

Odlučivost oleje při normální  zkoušce - 7 dní při 50 °C

% hm

3,5

DIN 51 817

Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1

po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu Změna tvrdosti  SHORE - A

 

%

SH

 

+ 40,6*

- 16

DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521

DIN 53 505

Základový olej

Kinematická viskozita při 40 °C

mm2 /s (cSt)

Diester

13

DIN 562, část 1

Výkonová klasifikace

 

KE 2 K-60

DIN 51 825

Označení

 

KE 2 K-60

DIN 51 502

 * S ohledem na značné působení na elastomery musí být jejich snášenlivost s plastickým mazivem BEACON 325 předem ověřena.