BAYOL 82 

POPIS

Produkt BAYOL 82 je vysoce čistý technický bílý olej paranifického charakteru. Splňuje požadavky podle norem USA pro potraviny a léčiva „US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 178.3620 (b)“.

BAYOL 82 je používán v celé řadě aplikací, především v případě vysokých nároků na čistotu a stabilitu ropných produktů, které však nedosahují požadavků na mediciální bílé oleje. Jedná se např. o uplatnění:

 

·       jako součástí chemických přípravků,

 

·       jako pomocný prostředek v různých

        technologických procesech.

 

·       při všech aplikacích , kde lze použít

        jen maziva vysoké čistoty.

 Pro olej BAYOL 82 jsou  charakteristické následující kvalitativní vlastnosti:

·       čirý jako voda,

·       bez zápachu,

·       dobrá barevná stabilita při působení

        tepla a světla. 

BAYOL 82 patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě.

 

 

POUŽITÍ

 Technický bílý olej BAYOL 82 je používán jako:

 ·       pomocný prostředek v textilním průmyslu

         pro výrobu avivážních olejů k hlazení,

         roztírání a zjemňování vlněných i

         syntetických vláken.

 ·       nosný olej a olej pro výrobu sprejů k

         hubení škůdců a na ochranu rostlin

 ·           formový olej ve sklářském a stavebním

             průmyslu,

 ·           změkčovadlo a olej usnadňující extruzi v

             gumárenském a plastikářském průmyslu,

 ·           plastifikátor při výrobě barev odolných proti

             působení světla,

 ·           napouštěcí a impregnační olej při výrobě

             obalových materiálů,

 ·           olej na vázání prachu ve vzduchových

             filtrech.

 Kvalitativní standardy:

 Technický bílý olej BAYOL 82 odpovídá 

  požada  vkům na čistotu:

·    podle norem USA pro potraviny a léčiva „US Food and Drug Administration (FDA) Regulation 21 CFR 178.3620 (b)“.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

ESSOBAYOL

 

82

 

Vzhled

 

Světlý, čirý

Visuálně

Barva podle Saybolta

číslo barvy

+30

DIN 51 411

Hustota při 15 °C

kg/m3

847

DIN 51 757

Kinematická viskozita

při 40 °C

při 20 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

15

33

DIN 51 562, část 1

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

190

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-12

DIN ISO 3016

Popel (oxid)

% hmotnosti

107

ASTM D 482

Index lomu nD 20

 

1,465

DIN51 423

Destilační rozpětí

začátek destilace

konec destilace

 

 

 

 

330

450

ASTM D 1160

Skupinová strukturní analýzy               CA

(korig. na obsah síry)

                          C N

                                      C P

 

%

 

%

%

 

0

 

30

70

DIN 51 378

 Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.