Prostředky na ochranu proti korozi                                                                                                                

 

 T  B  RUST-BAN 310

 

Emulgovatelný konzervační prostředek na bázi ropného oleje, obsahující kvalitní inhibitor koroze pro dočasnou ochranu průmyslových

zařízení a výrobků. Kromě vody lze jako rozpouštědlo použít ropný olej nebo organické ředidlo. 

 

 T  B  RUST-BAN 335  

Konzervační olej světlé barvy na bázi velmi kvalitních ropných rafinátů a směsi aditiv, určený k dočasné ochraně průmyslových výrobků a zařízení, především pak pro vnitřní konzervaci hydraulických systémů a turbin.

 

 T  B  ROST-SCHUTZ 391

Prostředek na ochranu proti korozi, světlé barvy, na bázi velmi kvalitních ropných rafinátů a rozpouštědel neobsahující chlór. Vysoká vydatnost, určený pro všestranné použití.

 

 T  B  RUST-BAN 393  

Konzervační prostředek světlé barvy, rozpuštěný v technickém benzínu, který po odpaření rozpouštědla neobsahujícího chlór vytvoří transparentní, velmi tenký mastný ochranný film.

 

 T  B  ROST-SCHUTZ 395  

Tixotropní konzervační prostředek, který po odpaření rozpouštědla neobsahujícího chlór vytváří plastický, hnědý, transparentní, mastný ochranný film. Omezená ochrana proti mořské vodě.

 

 T  B  RUST-BAN 397  

Prostředek určený pro dlouhodobou konzervaci za všech klimatických a meteorologických podmínek. Po odpaření rozpouštědel neobsahujících chlór vytvoří transparentní, elastický, proti mechanickému poškození odolný film. Vhodný především k dlouhodobé ochraně předmětů, které jsou při skladování a dopravě vystaveny působení počasí a slané vody a nejsou v tomto směru jinak dostatečně chráněny.

 

 T  B  RUST-BAN 326

 

 

Prostředek na bázi vosků obsahujících inhibitory koroze, určený pro dlouhodobou konzervaci produktů, které se skladují volně pod střechou, nebo zabalené přepravují přes moře. Vytváří mastný, měkký, ochranný film.

 

 T  ROST-SCHUTZ

 B  MZ-45 (SAE 10W)

 B  MZ-110 (SAE 30)

Víceúčelové oleje určené pro vnitřní konzervaci strojů a motorů. Obsahující takovou kombinaci účinných látek, která zajistí dlouhodobou ochranu proti korozi, současně však umožní krátkodobý (přejímající) provoz strojů při částečném zatížení.

 

 T  B  ROST-SCHUTZ 30  

Speciální olej na ochranu proti korozi na minerálním základě s vysoce účinnými inhibitory koroze k časově omezené ochraně výrobků a zboží jako např. ocelových pásů. Slouží také ke konzervaci mezi výrobními operacemi, kdy polotovary zůstávají delší dobu skladovány nezabalené v uzavřených místnostech. Tvoří olejový film.

 

 

 

 T - technický list   B - bezpečnostní list

    ZPĚT