Oleje pro chladící kompresory                                                                                                                       

 

ZERICE

Oleje pro chladící stroje

podle DIN 51 503

 T  B   15

     B   22

     B   46

     B   68

pro čpavek

skupina KA

 T  B   S 15

     B   S 46

     B   S 68

     B   S 100

Syntetické oleje s velmi příznivými mísícími poměry. Pro halogenované uhlovodíky a čpavek jako chladivo.

skupina KA/KC

 

 

 T - technický list   B - bezpečnostní list

    ZPĚT