Formové a dělící oleje                                                                                                                                  

 

- nemísitelné s vodou

Použití:

 

 T  B  FORMENOEL SO-2

 T  B  FORMENOEL SO-6

 T  B  FORMENOEL SO-10

 

Desky a betonové díly z lisovaného betonu.

Betonové trubky, obruby šachet a betonové nosníky.

Šamotové cihly, stavební keramika.

 

 T  B  FORMENOEL ST-3

 

Garáže, transformátorové stanice.

 T  B  FORMENOEL PO-2

 T  B  FORMENOEL PO-53

 T  B  FORMENOEL PO-6

 

Stropní panely.

Velké pohledové a tapetovatelné betonové plochy.

Keramické výrobky.

 

 

 T  B  FORMENOEL MT-2, MT-52

 

Porobeton.

 T  B  FORMENOEL FO 30 B

 T      FORMENOEL FO 100 B

Ekologicky šetrný formový olej vyznamenaný ²Modrým andělem²

- mísitelné s vodou

připravené k použití - smísené s vodou

 

 T  B  FORMENOEL E-4

 

 

Sající dřevěná bednění při betonování, dělící prostředek proti nalepování asfaltu.

 T  B FORMENOEL E-10

 

 T  B  FORMENOEL E 20 B

 Pohledový beton.

 

Asfaltová směs (biologicky odbouratelná)

 

 

   T - technický list   B - bezpečnostní list

     ZPĚT