Bílé oleje                                                                                                                                                       

 

 T  MARCOL 

 B  52

 B  82

 B  122

 B  172

 

 T  PRIMOL 

 B  352

 B  382

 B  542

 

Farmaceuticko-medicinální bílé oleje dle německého a českého lékopisu

 T  B  BAYOL 82

Technické bílé oleje - parafinické

 

 

 

 T - technický list   B - bezpečnostní list

    ZPĚT